Varför fonder?

5584

Fonder är en populär sparform för den som inte har tid att dagligen sitta och följa aktiekurser och aktivt placera och investera sina pengar för att få maximal avkastning. En fond fungerar på så vis att flera olika aktier (ofta inom samma bransch, till exempel olja, motor, läkemedel eller råvaror) klumpas ihop till en portfölj. Denna fond kan vara fördelad på olika sätt och de olika aktierna bidrar tillsammans till fondens utveckling. Fördelarna med fonder är att de förvaltas av ofta erfarna analytiker och förvaltare med stor kunskap och insikt i sin bransch. Man kan även ofta välja risknivå på sin eller sina fonder beroende på hur stora fluktuationer på marknaden man kan klara av, vilken tidshorisont man har på sitt sparande och vilka avgifter man är beredd att betala för förvaltningen.

Historiskt sett är fonder ett bra val eftersom de ofta förhåller sig mer eller mindre till allmänt index. Utvecklingen på de flesta fonderna från till exempel 80-talet har varit god trots en del lågkonjunkturer.

Fonder går att skaffa på många olika sätt. Det mest traditionella är att man besöker sin bank som har ett brett utbud av olika fonder beroende på hur man vill lägga upp sitt sparande och ur mycket man vill spara varje månad. Det har även på senare år med hjälp av internet och andra lösningen öppnats upp många alternativ för den som vill vara lite mer involverad i sitt fondsparande. Många internetbanker och andra institut låter dig vara din egen fondsparande och gör så att du kan skräddarsy dina fonder utefter dina egna behov. Du får då även månads- och årsrapporter skickade till dig där det klart och tydligt står hur det har gått för dina fonder och vilket värde de har för stunden.

Sammanfattningsvis är fonder ett riktigt bra alternativ om du inte vill utsätta dig för de dagliga lite större fluktuationer som enskilda aktier upplever. Varför inte lägga upp det på så vis att du har en grund med fonder av olika riskprofil, blandat med några enskilda aktier som tillsätter lite krydda i din portfölj?